Xuyên Không


Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

Nữ Phụ Thuần Ái Văn

Đọc: 0 | 32 chương

Nguyền Rủa Chi Long

Đọc: 1 | 1,842 chương

Xuyên Không

Top 10 truyện Xuyên Không hay nhất tháng 04/2021THỂ LOẠI