Chương 887: Một thành lợi nhuận

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khẽ nhấp một cái nước trà , Tần Trần thẳng thắn nói .

Kiếp trước thân phận tôn quý , cái gì đỉnh cấp lá trà không có hưởng dụng qua , Dược Vương viên chủ Ẩn Vương Phổ Nhị đối với hắn mà nói , còn thật không coi vào đâu quý hiếm lá trà .

Năm đó hắn , thậm chí còn thưởng thức qua Vũ Vực Ẩn Vương Phổ Nhị mẫu thụ dâng trà diệp , đó mới kêu cực phẩm .

Mà Tần Trần thuận miệng nói , lại làm cho Dược Vương viên chủ sợ hãi cả kinh .

Ẩn Vương Phổ Nhị , cũng không phải là Bách Triều chi địa lá trà , coi như là ở Bắc Thiên vực , cũng cực khó nhìn thấy , đây là nàng hơn 50 năm trước , theo Vũ Vực mang đến .

Nói cách khác , coi như là ở Bắc Thiên vực , nghe nói qua loại trà này Võ giả , cũng không có bao nhiêu , mà Tần Trần thuận miệng hãy nói ra Ẩn Vương Phổ Nhị cốt lõi nhất đào tạo phương pháp , khiến cho nàng làm sao không sợ ?

"Người này , mặc dù là Bách Triều chi địa người , thế nhưng sau lưng , tuyệt đối có nghịch thiên cường giả chỉ bảo , bằng không , không có khả năng có như vậy hiểu biết ."

Dược Vương viên chủ không nhịn được suy đoán , có thể giáo dục ra bực thiên tài này , lại cuối cùng là nhân vật nào ? Chẳng lẽ là Vũ Vực những thứ kia Dược Hoàng hay sao? Vẫn là Vũ Vực tổng bộ các trưởng lão ?

Không nhịn được , đối Tần Trần càng đánh giá cao một thành .

" Đúng, không biết đại sư trước theo như lời Trần Đế Các , vậy là cái gì ? Đại sư cần lão thân làm cái gì ?"

Nói chuyện chốc lát , Dược Vương viên chủ liền mở miệng hỏi , đi thẳng vào vấn đề .

Thật nàng rất muốn hỏi Tần Trần trị liệu linh hồn tổn thương cách làm , nhưng cũng biết , có một số việc , không thể một lần là xong , chỉ có thể tuần tự tiến hành .

Lúc trước vô lễ , đắc tội Tần Trần , chỉ có trước đem đối phương sự tình làm tốt , mới có nói yêu cầu quyền lợi .


"Trần Đế Các , là ta cùng Đại Uy vương triều Hoàng Thất , Đan các , Khí Điện cùng với Huyết Mạch Thánh Địa cùng nhau thành lập một nhà bộ phận , chủ yếu là kinh doanh đan dược , bảo binh các loại làm ăn , ở Đại Uy vương triều , đã chiếm giữ tuyệt độ ưu thế , lần này tới trước Triêu Thiên Thành , là chuẩn bị ở Triêu Thiên Thành khai thác thị trường , tăng thêm đến toàn bộ Bách Triều chi địa ."

"Bất quá , bởi vì Thiên Ma bí cảnh mở , hôm nay Bách Triều chi địa thế lực xin đã chấm dứt , cho nên muốn để cho Dược Vương viên chủ ngươi mở miệng , hỗ trợ thành lập ."

"Chúng ta cũng sẽ không lấy không để cho các hạ bỏ ra , nếu là Trần Đế Các thành lập , sau này Trần Đế Các ở Bách Triều chi địa trong lợi nhuận , sẽ có các hạ một thành ."

Tần Trần thản nhiên nói .

Trác Thanh Phong cả kinh , nhìn liền hướng Tần Trần .

Nhường ra một thành lợi nhuận , này Trần thiếu trước cũng không từng nói với hắn .

Trần Đế Các tiềm lực phát triển , không gì sánh được thật lớn , một thành lợi nhuận nhìn như yếu ớt , chỉ khi nào mở rộng đến toàn bộ Bách Triều chi địa , tuyệt đối là một không gì sánh được kinh người con số khủng bố , nói để cho để ra ngoài ?

"Nguyên lai là chút chuyện nhỏ này , đại sư ngươi yên tâm , quấn ở lão thân trên thân , còn như này một thành lợi nhuận , lão thân liền không cần , dù sao lão thân chỉ là mở cửa , cũng không bỏ ra cái gì ."

Dược Vương viên chủ cười nói .

Chê cười , nàng vẫn chờ xin Tần Trần chỉ điểm chữa khỏi linh hồn tổn hại phương pháp đây, sao lại chiếm Tần Trần tiện nghi .

"Không được ."

Nào ngờ , Tần Trần biểu tình lại hết sức nghiêm túc .Hay a!

Nghe đến đó , Trác Thanh Phong thán phục kém chút không có nhảy dựng lên .

Hắn ngay từ đầu , còn nghi hoặc Tần Trần tại sao muốn không hiểu nhường ra một thành lợi nhuận .

Lúc này , mới triệt để minh bạch qua đây .

Không sai , Trần Đế Các một thành lợi nhuận , thật là cái con số kinh người .

Thế nhưng , lại nhất định phải Trần Đế Các ở Bách Triều chi địa trong phát triển mới được .

Tuy là Trác Thanh Phong đối Trần Đế Các đan dược , rất có lòng tin , nhưng Triêu Thiên Thành , lại bất đồng tại Đại Uy vương triều .

Một cái nho nhỏ Đại Uy vương triều thì có nhiều như vậy đan đạo thế gia , toàn bộ Bách Triều chi địa lại sẽ có bao nhiêu thiếu ? Tuyệt đối là vô số kể .

Hơn nữa trong cao cấp nhất hai nhà , cũng tương tự có Dược vương tọa trấn .

Mặc dù là Bách Triều Địa đan Các phân bộ , ở nơi này Triêu Thiên Thành đan đạo thị trường , cũng không có tuyệt đối quyền phát biểu , Trần Đế Các nữa ngưu , muốn phát triển , nhưng cũng không phải là nhất kiện chuyện dễ .

Bách Triều chi địa , tranh chấp biến hoá kỳ lạ , những thứ này đan đạo thế lực có thể theo trong thiên quân vạn mã giết ra đến, đều không phải là hạng dễ nhằn .

Một khi không cạnh tranh được , bọn họ cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì đạo đức , các loại âm mưu quỷ kế sẽ liên tiếp xuất hiện .Chỉ khi nào đem Dược Vương viên chủ kéo vào được , thì bất đồng .

Dược Vương viên chủ ở Triêu Thiên Thành , đây chính là đầu sỏ một dạng tồn tại , cao cấp nhất Dược vương , liền Đan các phân bộ Các chủ cũng tôn xưng 1 tiếng tiền bối , người như vậy , một khi nhập cổ Trần Đế Các , ai còn dám động thủ ?

Coi như là cho Trần Đế Các phủ thêm nhất kiện bảo hộ y , đủ để ở nơi này Bách Triều chi địa hoành hành vô kỵ , này cũng không phải nho nhỏ một thành lợi nhuận , liền có thể so sánh .

"Cao , thật sự là cao minh!"

Giờ này khắc này , Trác Thanh Phong đối Tần Trần là không gì sánh được kính nể , tự đáy lòng tôn sùng .

Hắn chỉ muốn đến , để cho Dược Vương viên chủ hỗ trợ thành lập , lại không ngờ tới , để cho Dược Vương viên chủ cũng Trần Đế Các sinh ý trong , giữa hai người , là bố cục thượng sai khác

Trác Thanh Phong không biết là , hắn và Tần Trần cho nên sẽ có lớn như vậy chênh lệch , là bởi vì hắn không có có nhiều va chạm xã hội , bố cục quá nhỏ .

Hơn nữa năng lực chính mình không nhiều , có một số việc thậm chí nghĩ đều không dám nghĩ tới .

Thí dụ kéo Dược Vương viên chủ nhập cổ chuyện này , bởi vì lấy thân phận của hắn cùng thực lực , căn bản làm không được , vì vậy cũng hoàn toàn không dám nghĩ tới .

Nhưng Tần Trần bất đồng .

Hắn kiếp trước đã biết quá nhiều , Dược Vương viên chủ ở Tần Trần trong mắt , chỉ là một đối tượng hợp tác , mà không phải một cái cao cao tại thượng tiền bối , ý nghĩ phía trên , dĩ nhiên là bất đồng .

Hơn nữa , Tần Trần làm như thế, còn có một một nguyên nhân trọng yếu .Thế nhưng đem đối phương kéo vào Trần Đế Các sau , dĩ nhiên là bất đồng .

Hắn biết để cho Dược Vương viên chủ chậm rãi thấy được , Trần Đế Các tiềm lực , mặc dù là sau này đối phương linh hồn khôi phục , trở lại Võ Hoàng , cũng không cách nào vứt bỏ Trần Đế Các .

"Để cho lão thân Trần Đế Các đưa vào hoạt động ?"

Dược Vương viên chủ cũng là người khôn khéo , trong nháy mắt liền biết Tần Trần ý nghĩ , đây là định dùng Trần Đế Các , đến buộc chặt lại bản thân sao?

Nếu là thế lực khác nói cần một thành lợi nhuận , để cho mình , thỏa thỏa bị nàng một cái tát ra ngoài . Một thành lợi nhuận , cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng , lấy nàng thân phận địa vị , không xuất ra năm phần mười ở trên lợi nhuận , há có thể mời được nàng ?

Thế nhưng Tần Trần mở miệng , nàng do dự một chút , lại cũng chỉ có thể đi đáp ứng .

"Nếu đại sư nói như vậy , lão thân liền cúng kính không bằng tuân mệnh ."

Dược Vương viên chủ cũng không làm sao lưu ý .

Một cái hạ đẳng thế lực một thành lợi nhuận , ngẫm lại cũng sẽ không có bao nhiêu thiếu .

"Bất quá , lão thân nhất định phải muốn nói một câu , hôm nay Triêu Thiên Thành , rất nhiều đan đạo thế lực quần hùng cùng nổi lên , muốn ở chỗ này chia một chén súp , cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình ."

Dược Vương viên chủ thân phận cao quý , thực lực siêu quần , để cho nàng luyện chế đan dược , đào tạo linh dược , Triêu Thiên Thành không ai có thể đi có thể so với .

Nhưng nếu là kinh doanh một nhà đan đạo thế lực , coi như là nàng , cũng không dám hứa chắc bản thân nhất định là có thể so người khác cường .

Mỗi Ngày Bị Ép Cùng Đại Lão Yêu Đương truyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá.
Vũ Thần Chúa Tể

Vũ Thần Chúa Tể Chương 887: Một thành lợi nhuận

Review Chương 887: Một thành lợi nhuận - Vũ Thần Chúa Tể

Đọc ngay Chương 887: Một thành lợi nhuận truyện Vũ Thần Chúa Tể

Review truyện Vũ Thần Chúa Tể

Truyện Vũ Thần Chúa Tể Review


401,354 | 37 4,976 chương


Đọc truyện Vũ Thần Chúa Tể

Vũ Thần Chúa Tể