Chương 1367: Ngũ Hành bí cảnh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Suốt cả một buổi tối , Bắc Thiên vực nhận được lễ vật chất đầy một phòng , phóng đều không bỏ xuống được .

Đương nhiên , trọng đầu vẫn còn là phía sau .

Đúng là đến tối , Khang Tư Đồng lâu chủ cũng là tự mình đến đăng môn bái phỏng .

"Ha ha ha , Trần thiếu , chúc mừng , chúc mừng a!"

Vừa lên đến, Khang Tư Đồng lại thoải mái cười to , trong tay đã nhiều hơn một cái chân thẻ: "Trần thiếu , Huyền Thịnh Các chủ , đây là lần này đại bỉ , Trần thiếu ngài bàn khẩu 1836 ức trung phẩm Chân thạch , căn cứ quy định , ta Vạn Bảo Lâu nguyên bản muốn lấy ra một thành thủ tục phí , lần này , liền không lấy một xu , tất cả đều giao cho Trần thiếu ngươi ."

Khang Tư Đồng nói đem chân thẻ đưa tới , cũng là Vạn Bảo Lâu cùng đại lục tứ đại ngân hàng tư nhân liên hợp phát hành Chân thạch thẻ , có thể tại đại lục bất luận cái gì một nhà Vạn Bảo Lâu hoặc giả tứ đại ngân hàng tư nhân lấy ra Chân thạch .

Huyền Thịnh Các chủ đều thấy kinh ngạc đến ngây người , 1836 ức trung phẩm Chân thạch , đây là một cái khái niệm gì ? Mặc dù là hắn , cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy Chân thạch .


Mà càng làm cho hắn giật mình vẫn là Khang Tư Đồng lâu chủ đối Tần Trần thái độ , mở miệng một tiếng Trần thiếu , luận địa vị , Trung Châu Thành Vạn Bảo Lâu lâu chủ không so hắn cái này Bắc Thiên vực Đan các Các chủ phải kém , thậm chí chỉ có hơn chứ không kém , lại sẽ đối với Tần Trần cung kính như thế ?

Theo hắn biết , Tần Trần vẫn là lần đầu tiên đến Trung Châu Thành chứ ? Hơn nữa lần trước cũng bất quá là cùng Khang Tư Đồng lâu chủ thấy cả buổi mà thôi, Khang Tư Đồng làm sao lại cùng thấy cha ruột đồng dạng, biến phải khách khí như vậy.

"Khang lâu chủ , này như thế nào làm cho , tuy là bàn khẩu là ta Bắc Thiên vực bản thân muốn mở , nhưng ngươi Vạn Bảo Lâu cũng coi như làm đảm bảo , quy định này một thành , ngươi cần phải lấy đi ." Tần Trần tiếp nhận chân thẻ , cũng là cười nói , chút tiền ấy tuy là khổng lồ , nhưng hắn còn không có quá mức để ở trong lòng .

"Ha ha ha ." Khang Tư Đồng khoát tay lia lịa , "Trần thiếu ngài nói giỡn , lần này , còn phải cảm tạ ngươi , không nói dối ngài , tuy là cái này bàn khẩu phía trên ta Vạn Bảo Lâu vài xu không được được lợi , thế nhưng tại hắn bàn khẩu bên trên, ta Vạn Bảo Lâu được lợi cũng không thiếu, mặc dù không như Trần thiếu ngươi gần hai chục triệu nhiều, nhưng là không kém nhiều , hắc hắc , cũng là toàn bộ thuộc về ta Vạn Bảo Lâu ."

Vạn Bảo Lâu đương nhiên sẽ không chỉ mở Tần Trần một cái bàn khẩu , giống như Diệp Mạc đám người đoạt giải quán quân bàn khẩu , mua người cũng không phải số ít , mà ở Tần Trần lấy được quán quân sau , Vạn Bảo Lâu toàn bộ bàn khẩu ăn thông , kiếm lớn hơn mười triệu , sao có thể Khang Tư Đồng không hưng phấn ?

Tần Trần vừa nghe , cũng hiểu được , "Đã như vậy , kia bản thiểu vẫn thu ."

Tần Trần cũng không khách khí , nhận lấy chân thẻ sau , hắn cười đối Khang Tư Đồng nói: "Khang lâu chủ , không biết Bản thiếu lần trước đề nghị , Khang lâu chủ hiện tại cảm thấy thế nào ?" "Tần Trần chẳng những là hắn Vạn Bảo Lâu hắc thẻ quý khách , hiện tại lại là bốn vực đại bỉ số một, mấu chốt là , Tần Trần bằng chừng ấy tuổi , lại đã có thể luyện chế nửa bước hoàng đan , tương lai thành tựu như thế nào ? Khang Tư Đồng căn bản không có dũng khí đánh giá .

Hạng nhân vật này , hắn tự nhiên phải thật tốt kết giao ."

Được!"

Tần Trần vỗ tay một cái , "Khang lâu chủ đúng là thẳng thắn , mặt này chân thẻ trong có hơn mười triệu trung phẩm Chân thạch , trước vốn , Khang lâu chủ trước vạch tới được, ta cuối cùng không thể để cho Khang lâu chủ chịu thiệt , trừ cái đó ra , xin thỉnh Khang lâu chủ vạch ra năm mươi tỉ trung phẩm Chân thạch , giao cho Huyền Thịnh Các chủ , dù sao lần này Huyền Thịnh Các chủ lợi dụng Đan Đạo Thành làm đảm bảo , cũng gánh chịu không nhỏ trách nhiệm ."

Tần Trần xuất ra chân thẻ , hắn không phải ăn mảnh người , đương nhiên sẽ không để cho Khang Tư Đồng bản thân bỏ tiền , còn Huyền Thịnh Các chủ , phân cái năm mươi tỉ , cũng là phải .

Ai biết hai người cũng là khoát tay lia lịa , Khang Tư Đồng trực tiếp liền cả giận nói: "Trần thiếu , ngươi đây là khinh thường ta Khang mỗ sao? Chính là mười tỉ thượng phẩm Chân thạch tài nguyên , ta Khang mỗ vẫn là làm được chủ , hơn nữa , ta Vạn Bảo Lâu nhân viên đến Bắc Thiên vực sau , tự nhiên sẽ cùng Trần thiếu dưới trướng Trần Đế Các giao thiệp , đến lúc đó Trần Đế Các dùng Bắc Thiên vực vật chất đến cùng bọn ta giao dịch là được , không cần Trần thiếu ngươi bỏ tiền ."

Huyền Thịnh Các chủ cũng cười nói: "Tần Trần , này năm mươi tỉ Chân thạch ngươi liền bản thân cất xong đi, ta không hề làm gì cả , nào có ý bắt ngươi tiền ."


"Thế nhưng ..."

"Có gì có thể là ." Huyền Thịnh Các chủ sầm mặt lại , "Tần Trần , ngươi đây là khinh thường lão phu sao? Thua thiệt ngươi chính là ta Đan Đạo Thành Thánh Tử đây!"

Tần Trần cười khổ: "Đã như vậy , vậy vãn bối liền cúng kính không bằng tuân mệnh ."

"Cái gì vãn bối không vãn bối , ngươi bây giờ là bốn vực đan đạo đại bỉ số một, đi Vũ Vực Đan các , tất nhiên sẽ bị Đan các tổng bộ chú trọng , nói không chừng lão phu sau này , còn muốn dựa vào ngươi nè ." Huyền Thịnh Các chủ cười nói .

Năm mươi tỉ trung phẩm Chân thạch mặc dù nhiều , nhưng so sánh cùng Tần Trần giao hảo mà nói , lại không coi vào đâu , huống chi Tần Trần hiện tại đan đạo tạo nghệ cũng đã không được ở trên hắn , tiến nhập Vũ Vực sau tương lai sẽ như thế nào , Huyền Thịnh Các chủ bản thân cũng không dám tưởng tượng .

Huyền Thịnh cùng Khang Tư Đồng hai cái đều là người thông minh , tự nhiên biết điểm này , cho nên mới phải đối Tần Trần thái độ như thế .

Mấy người lại phiếm vài câu , Tần Trần đối Khang Tư Đồng nói: "Khang lâu chủ , Bản thiếu còn có một sự tình muốn cầu ."

"Mời nói ." Khang Tư Đồng ngồi thẳng thân thể , hắn hiện tại không sợ Tần Trần mở miệng , chỉ sợ Tần Trần không mở miệng .

"Ta có vài bằng hữu , đều ở đây Bắc Thiên vực , bất quá Bản thiếu trước cũng đã thông tri bọn họ chạy tới , dự tính hai ngày này , sẽ tới đến Trung Châu Thành , nghe nói Khang lâu chủ ít ngày nữa phải trở về Vũ Vực , ta nghĩ để cho bọn họ đi theo Khang lâu chủ , từ Khang lâu chủ tiến cử bọn họ đi Vạn Bảo Lâu Ngũ Hành bí cảnh lịch lãm ."

Đại lục các đại đỉnh cấp thế lực , đều có bản thân nơi tu hành , thí dụ Phiêu Miểu Cung Thiên Thánh Trì một loại , mà Ngũ Hành bí cảnh , còn lại là Vạn Bảo Lâu nắm trong tay bí cảnh , chuyên môn dùng để cho Vạn Bảo Lâu bồi dưỡng đệ tử thiên tài môn tiến nhập tu luyện .

Mặc dù so với Cổ Ngu Giới kém hơn một chút , nhưng đã Vũ Vực trong cực kỳ khó được bí cảnh , không bình thường thiên tài có khả năng tiến nhập .

Tần Trần bản thân lấy được tiến nhập Cổ Ngu Giới tư cách , nhưng Vương Khải Minh bọn họ vẫn còn không có đạt được bao nhiêu đào tạo , Tần Trần chính là muốn cho Vương Khải Minh bọn họ , cũng có thể tiến nhập Vũ Vực , đều lớn lên , trở thành độc bá nhất phương tồn tại .

Chỉ là Tần Trần lời mới vừa dứt , Khang Tư Đồng biểu hiện trên mặt lại cứng đờ , cười khổ nói: "Trần thiếu , ngươi cũng quá coi trọng lão phu , lão phu chỉ là Vạn Bảo Lâu một cái trung tầng , ngươi để cho ngươi bằng hữu đi theo ta tại Vạn Bảo Lâu tu luyện , vậy tuyệt đối không thành vấn đề , có thể vào Ngũ Hành bí cảnh , Khang mỗ có lẽ khó có thể làm đến!"

Ngũ Hành bí cảnh thập phần cường đại , cho dù là Vạn Bảo Lâu trong thiên tài đứng đầu muốn đi vào cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản , bằng Khang Tư Đồng thân phận nghĩ người đề cử đi vào , khó!

Mỗi Ngày Bị Ép Cùng Đại Lão Yêu Đương truyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá.
Vũ Thần Chúa Tể

Vũ Thần Chúa Tể Chương 1367: Ngũ Hành bí cảnh

Review Chương 1367: Ngũ Hành bí cảnh - Vũ Thần Chúa Tể

Đọc ngay Chương 1367: Ngũ Hành bí cảnh truyện Vũ Thần Chúa Tể

Review truyện Vũ Thần Chúa Tể

Truyện Vũ Thần Chúa Tể Review


399,678 | 37 4,976 chương


Đọc truyện Vũ Thần Chúa Tể

Vũ Thần Chúa Tể