Truyện truyện top Quan Trường

Quan Trường

Là truyện kể về những khía cạnh cũng như quá trình thăng quan tiến chức của nhân vật chính trong chính trường.
Ni Cổ Lạp Tư Triệu Tứ
Tiên Hiệp
50 Chương
Ẩn Vi Giả
Dị Năng
3,080 Chương
Kiều Gia Tiểu Kiều
Ngôn Tình
115 Chương
Tiểu Nhục Tống
Ngôn Tình
349 Chương

BXH Quan Trường

1
Truyện Y Đạo Quan Đồ
Y Đạo Quan Đồ
Thạch Chương Ngư
Dị Năng
2
Truyện Quan Bảng
Quan Bảng
Ẩn Vi Giả
Dị Năng
3
Truyện Quan Khí​
Quan Khí​
Hồng Mông Thụ
Dị Năng
4
Truyện Bố Y Quan Đạo
Bố Y Quan Đạo
Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Quan Trường
5
Truyện Quan Thuật
Quan Thuật
Cẩu Bào Tử
Quan Trường
6
Truyện Cảnh Lộ Quan Đồ
Cảnh Lộ Quan Đồ
Thần Đăng
Dị Năng
7
Truyện Người Cầm Quyền
Người Cầm Quyền
Nhất Tam Ngũ Thất Cửu
Quan Trường
8
Truyện Quan Môn
Quan Môn
Thao Lang
Quan Trường
9
Truyện Sỹ Đồ Phong Lưu
Sỹ Đồ Phong Lưu
Đoạn Nhận Thiên Nhai
Quan Trường
10
Truyện Quan Sách
Quan Sách
Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Quan Trường