Truyện truyện top Hệ Thống

Hệ Thống

Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệ
Trường Sinh Thiên Diệp
Ngôn Tình
74 Chương
Vân Thượng Thiển Chước
Ngôn Tình
68 Chương
Thanh Sơn Đào Cốc
Hệ Thống
1,535 Chương
Hành Ngập Mồm
Hệ Thống
106 Chương