Truyện truyện top Gia Đấu

Gia Đấu

Gia đấu cũng như trạch đấu là thể loại truyện có các tình tiết đấu đá, mưu tính nhau giữa các thành viên trong gia đình hoặc dòng họ.
Nam Phương Lệ Chi
Ngôn Tình
222 Chương
Trường Sinh Thiên Diệp
Ngôn Tình
66 Chương
Ni Cổ Lạp Tư Triệu Tứ
Tiên Hiệp
50 Chương
Tiểu Chủ
Ngôn Tình
626 Chương
Phi Yến Nhược Thiên
Ngôn Tình
106 Chương
Phi Yến Nhược Thiên
Cổ Đại
225 Chương