Truyện truyện mới Khoa Huyền

Khoa Huyền

Những bộ truyện có yếu tố khoa học bí ẩn.
Thụ Thượng Thổ Đậu
Khoa Huyền
1,011 Chương
Lộc Thực Bình
Khoa Huyền
599 Chương
Hắc Đăng Hạ Hỏa
Khoa Huyền
1,124 Chương
Thiên Không Hảo Tưởng Phóng Tình
Khoa Huyền
297 Chương