Truyện truyện Tiên Hiệp

Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Vong Ngữ
Tiên Hiệp
828 Chương
Bạo Nộ Đích Tiểu Gia Hỏa
Tiên Hiệp
496 Chương
Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
160 Chương
Ám Ma Sư
Tiên Hiệp
4,476 Chương
Tiểu Phi Thạch
Tiên Hiệp
8 Chương
Kháng Ngũ Hành
Tiên Hiệp
123 Chương

BXH Tiên Hiệp

1
Truyện Thần Khống Thiên Hạ
Thần Khống Thiên Hạ
Ngã Bản Thuần Khiết
Tiên Hiệp
3
Truyện Đế Tôn
Đế Tôn
Thạch Trư, Trạch Trư
Tiên Hiệp
8
Truyện Nguyên Tôn
Nguyên Tôn
Thiên Tàm Thổ Đậu
Tiên Hiệp
9
Truyện Tiên Ngạo
Tiên Ngạo
Vụ Ngoại Giang Sơn
Tiên Hiệp