Chương 341: Hồi hai mươi tám (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cái chết bi thảm của hai vua Giản Định – Trùng Quang, chiến tích oanh liệt của các tướng Hậu Trần lan truyền trong dân gian, nghĩa binh các nơi thi nhau nổi dậy khác nào lửa cháy lan ra cánh đồng? Quân Minh một mặt trấn áp, một mặt giả ý vỗ về dân chúng.

Chuyện về sau, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép rằng;

“Tháng 8, Trương Phụ, Mộc Thạnh và Trần Hiệp trở về bắc, chia quân trấn giữ.

Tháng 9, Hoàng Phúc nhà Minh truyền bảng cho các phủ, châu, huyện dựng Văn Miếu và các đàn thờ thần xã tắc, thần gió, thần mây, thần núi, thần sông và những thần không ai thờ cúng để tế lễ thường xuyên.

Nhà Minh cấm con trai, con gái không được cắt tóc; phụ nữ mặc áo ngắn, quần dài, đồng hóa theo phong tục phương bắc.

Mùa đông, tháng 10, nhà Minh mở học hiệu và sức tìm tòi những người nho học, thầy thuốc, thầy tướng số, nhà sư, đạo sĩ, hạ lệnh cho các phủ, châu, huyện lấy lễ mà thành tân thỉnh mời. Đó là làm theo lời của Hữu tham tri Bành Đạo Trường.

Nhà Minh bắt khai số ruộng và đất trồng dâu, trưng thu lương thực, tơ tằm. Mỗi hộ 1 mẫu thì bắt khai thành 3 mẫu. [Đến sau xét hộ khẩu tăng hàng năm, định số ruộng mỗi hộ là 10 mẫu (nghĩa là mỗi mẫu chỉ có 3 sào, 10 mẫu thực ra chỉ có 3 mẫu). Mỗi mẫu thu 5 thăng thóc, đất bãi mỗi hộ một mẫu thu 1 lạng tơ, mỗi cân tơ dệt được 1 tấm lụa.

Ất Mùi, năm Vĩnh Lạc năm thứ 13, bắc thuộc năm thứ hai. Mùa thu, tháng 8, nhà Minh khám thu các mỏ vàng, bạc, mộ phụ đãi nhặt vàng bạc và bắt voi trắng, mò trân châu. Thuế khóa nặng, vơ vét nhiều, dân chúng điêu đứng. Bãi muối ven biển cấm dân mua bán riêng, sai nội quan coi giữ cả. Lại đặt chức cục sứ và phó của từng bãi muối để chia nhau trông coi. Các phủ, châu, huyện đêù đặt phó sứ ty Thuế khóa và sở Hà bạc.


Phép lấy muối của nhà Minh: Trước hết sai viên cục sứ và viên phó đốc thúc dân nấu muối, mỗi tháng được bao nhiêu đưa tới ty Đề cử thu giữ. Các viên nội quan mộ người buôn bỏ tiền ra lĩnh giấy khám hợp của ty Bố chính. Giấy khám hợp lớn thì lấy 10 cân muối, giấy khám hợp nhỏ thì lấy 1 cân rồi mới được đem bán. Nếu không có giấy [giấy khám hợp] thì [xử tội] như luật nấu lậu. Lạ cấm người đi đường, lệ chỉ được đem 3 bát muối và 1 lọ nước mắm thôi.

Tháng 9, Hoàng Phúc nhà Minh sai quan áp giải đích thân những bọn nho học, thầy thuốc, thầy tướng số, nhà sư, đạo sĩ đưa về Yên Kinh trao cho quan chức rồi đưa về các nha môn làm việc. Lại ra lệnh cho các quan ty sở tại cấp cho tiền đi đường và ngưoời bạn tống, nếu không sẽ bị trừng trị; dọc đường phải cấp cơm ăn và tiền đi đường.

Mùa đông, tháng 10, Tổng binh nhà Minh là Trương Phụ giữ chức Chinh lỗ phó tướng quân, lại sang trấn thủ.

Nhà Minh mở đường thủy Vĩnh An, Vạn Ninh, đặt trạm đón chuyển đường thủy đến thẳng Khân Châu. Lại đặt trạm chạy ngựa đến thẳng Hoành Châu.”

Trương Phụ lần này sang, biết nước Nam còn nhiều kẻ tài ba như Trần Nguyên Hãn đang náu mình ở ẩn chờ một minh chúa xuất hiện, bèn cho gọi bọn Sơn Thọ, Lí An, Vương An Lão sang. Những tên này trẻ tuổi thiện chiến, ngay cả Trương Phụ cũng không dám chắc quần thảo với bọn này ngoài năm mươi hiệp thì còn chống đỡ được hay không.

Đương nhiên, Trương Phụ trước nay chưa từng sợ rằng những người này sẽ thay thế vị trí của lão. Thân là chủ soái, có tướng trong tay như cao thủ được bảo kiếm, chiến tướng gặp ngựa hay. Nếu lại có tâm tị hiềm người tài, che mờ ngọc sáng, thực quá tầm thường.

Trương Phụ có phải tướng tầm thường hay không? Chuyện ấy đương nhiên là không phải. Cho dù đối thủ của lão, tỉ như Hồ Nguyên Trừng, cha con Đặng Tất, Đặng Dung cũng phải thừa nhận lão là một mãnh tướng, một chủ soái lắm mưu mô.

Lam Sơn vẫn ngấm ngầm tụ tập lực lượng, sơn trại của Vũ Uy càng ngày càng lớn mạnh.
Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Chương 341: Hồi hai mươi tám (3)

Review Chương 341: Hồi hai mươi tám (3) - Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Đọc ngay Chương 341: Hồi hai mươi tám (3) truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Review truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi Review


15,868 | 96 369 chương


Đọc truyện Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi