Chương 819: Xông trận hải (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

- Trận pháp không tỳ vết?

Thấy bạn lâu năm thất thố như vậy, Tái các chủ hoàn toàn không giải thích được.

Hắn từng nghe nói về rất nhiều trận pháp Khốn trận, Huyễn trận, Mê trận, Sát trận, Tụ Linh trận, vẫn chưa từng nghe qua cái gì trận pháp không tỳ vết.

- Bố trí trận pháp, giống như thi họa, đan dược, cũng có phân chia ý cảnh. Cùng một trận pháp, trận pháp sư ngũ tinh và trận pháp sư nhị tinh bố trí ra, uy lực làm sao có thể tương đồng?

Đè nén khiếp sợ trong lòng, Trịnh hội trưởng nói.

Tái các chủ sửng sốt.

Trận bàn cùng cấp bậc, người người đều muốn mua của trận pháp sư cấp bậc cao hơn khắc ra. Thứ nhất vững chắc, thứ hai uy lực lớn hơn nữa.

Cùng một loại đan dược, luyện đan sư cấp bậc cao, chế luyện ra, thành đan tốt hơn, thậm chí còn gặp được đan văn, dược hiệu cao hơn.

Nếu những chức nghiệp khác có nhiều phân loại như vậy, trận pháp khẳng định cũng có. Cùng loại trận pháp, trận pháp sư cấp bậc cao, uy lực bố trí cũng sẽ càng cường đại hơn.

- Cùng một trận pháp, bố trí đi ra uy lực cường đại hay không, phải xem phù hợp cùng hoàn cảnh, có thể mượn lực lượng của hoàn cảnh hay không!

Thấy hắn không biết rõ, Trịnh hội trưởng giải thích:

- Cùng hoàn cảnh dung hợp hai mươi phần trăm, được gọi là nhập môn. Lúc này bố trí ra trận pháp, có thể thành công kích hoạt, phát sinh uy lực. Chỉ có làm được điểm ấy, mới có thể làm cho trận pháp bố trí ra, đưa đến tác dụng, trở thành trận pháp sư chính thức.

- Dung hợp bốn mươi phần trăm, có thể mượn một phần lực lượng hoàn cảnh, vì gia tăng trận pháp hoàn thành, đối với lĩnh ngộ trận pháp, cũng đạt tới cảnh giới trung cấp. Thật giống như hiện tại ta, thân là trận pháp sư tứ tinh, bố trí trận pháp nhị cấp, có thể đơn giản đạt được cấp bậc này.

- Dung hợp sáu mươi phần trăm, hoàn cảnh và trận pháp đã có thể hỗ trợ lẫn nhau, cũng chính là cảnh giới cao cấp trong miệng chúng ta. Ta hiện tại g bố trí trận pháp nhất cấp, mới thỉnh thoảng có thể xuất hiện loại tình huống này.

- Dung hợp tám mươi phần trăm, cơ bản chẳng khác nào trận pháp khống chế hoàn cảnh. Loại trận pháp này, có thể mượn lực lượng tự nhiên của thiên địa, và giống như khí linh có đầy đủ linh trí, thậm chí hình thành bão táp, mưa xối xả, khiến cho sinh mạng bị giam ở trong đó, khó có thể phá vỡ, khổ không thể tả.

Nói đến đây, môi Trịnh hội trưởng trắng bệch:

- Ngươi có thể phá vỡ trận pháp, nhưng có thể phá ra hoàn cảnh sao?

Tái các chủ ngẩn người.

Ngươi có thể đi ra khỏi trận pháp, có thể ra khỏi phòng, có thể đi ra khỏi sân, nhưng mọi chỗ đều là hoàn cảnh, đi ra như thế nào? Phá ra như thế nào?

Lĩnh ngộ được loại ý cảnh này, cho dù trận pháp cao cấp tới đâu, chỉ sợ cho dù trận pháp sư bị nhốt ở trong đó, cũng rất khó phá giải.

- Không đúng.

Nghĩ đến cái gì, thân thể Tái các chủ run lên bần bật, trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn qua:

- Đây chỉ là dung hợp tám mươi phần trăm. Vậy dung hợp trăm phần trăm thì sao?

- Không sai. Chính là loại trận pháp không tỳ vết này!

Giọng nói của Trịnh hội trưởng run rẩy:

- Dung hợp hoàn mỹ với hoàn cảnh, thời điểm không khởi động, sẽ không tạo thành hoàn cảnh hoàn toàn biến hóa, sóng nước không sinh. Chỉ khi nào vận chuyển, hoàn cảnh sẽ hoàn toàn bị ảnh hưởng, hoàn toàn dung hợp, tuy hai mà một. hoàn cảnh vừa là trận pháp, trận pháp cũng là hoàn cảnh. Thử nghĩ một chút, tu luyện ở trong trận pháp tập trung lại linh khí, làm sao có thể càng nhanh chóng hơn so với tu luyện ở trong hoàn cảnh tự nhiên?

Thật giống như phòng điều hòa, nhiệt độ lại thích hợp, nhưng làm sao so sánh với được với bốn mùa như mùa xuân?

- Loại trận pháp này, lấy cờ trận điều động hoàn cảnh, theo truyền thuyết, chỉ có trận pháp sư đã ngoài lục tinh mới có thể làm được.

Nói đến đây, bản thân Trịnh hội trưởng cũng không thể tin được.

Người trước mắt này, ngay cả chuyện có trận bàn Tụ Linh trận hay không, cũng không biết được rõ ràng, lại một lần bố trí ra dung hợp hoàn mỹ chỉ có trận pháp sư đạt được lục tinh, mới có thể làm được.

Là hắn điên rồi, hay là ta điên rồi?

Trong lịch sử nghiệp đoàn cũng chưa bao giờ có loại tình huống này!


Đang đầy nghi ngờ, hắn liền nghe được giọng nói của người thanh niên đối diện vang lên:

- Hiện tại có thể bán cho ta cờ trận và trận đồ của Tụ Linh trận không?

Trương Huyền vừa bố trí, chỉ là Tụ Linh trận đơn giản nhất, không thể hấp thụ linh khí trong linh thạch. Muốn lợi dụng linh thạch, tốc độ tu luyện nhanh hơn, ít nhất phải đạt được tứ cấp.

- Có thể.

Thân thể cứng đờ, Trịnh hội trưởng gật đầu.

Người có thể bố trí ra trận pháp hoàn mỹ không tỳ vết, nếu ngay cả tư cách mua cờ trận cũng không có, hắn chẳng phải càng không có tư cách sao?

- Không biết Trương sư, là trận pháp sư mấy sao, có thể cho biết hay không?

Sau khi đáp ứng, hắn không nhịn được hỏi.

Trận pháp cấp bậc nhị tinh không tỳ vết, danh sư lục tinh có thể làm được. Theo truyền thuyết, một ít thiên tài trận pháp sư thiên tư trác việt cũng làm được. Vị trước mắt này, thực lực chưa đủ Hóa Phàm, rất rõ ràng, cấp bậc sẽ không quá cao. Hắn muốn biết rốt cuộc là đẳng cấp gì, cũng tiện ứng xử chính xác.

- Trận pháp sư? Ta chưa tham gia sát hạch, còn không phải.

Trương Huyền lắc đầu.

Hắn chỉ mới vừa học được trận pháp, trước đó một chữ cũng không biết, tất nhiên cũng sẽ chưa từng sát hạch.

- Còn không phải là trận pháp sư?

Khóe miệng giật một cái, thân thể Trịnh hội trưởng thoáng lảo đảo một cái.

Bày trận tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa ý cảnh cao như thế, thậm chí ngay cả trận pháp sư chính thức cũng chưa từng thi, rốt cuộc từ nơi nào xuất hiện?

Hắn là trận pháp sư tứ tinh đỉnh phong, nhưng bàn về tốc độ, thua xa đối phương. Càng chưa nói tới bố trí ra trận pháp hoàn mỹ không tỳ vết.

- Không biết Trương sư có thể ở nghiệp đoàn chúng ta tham gia sát hạch hay không?

Nghĩ đến cái gì, ánh mắt Trịnh hội trưởng nhất thời sáng lên, mang theo khát vọng.

Phía dưới tổng bộ nghiệp đoàn trận pháp có vô số phân bộ. Chỉ cần hắn ở đây sát hạch, cho dù là thiên tài Hồng Hải Thành, truyền tới tổng bộ, tất nhiên nhận được phần thưởng cực lớn.

- Có thể!

Trương Huyền gật đầu.

Ở nơi nào sát hạch, không quan trọng. Dù sao muốn sát hạch danh sư cấp bậc cao hơn, cũng cần chức nghiệp trợ giúp. Trận pháp sư làm một trong mấy chức nghiệp đỉnh phong nhất của thượng cửu lưu, có thể thi một cái, không còn gì tốt hơn.

- Quá tốt. Vậy ta lập tức qua chuẩn bị.
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Review Chương 819: Xông trận hải (1) - Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Review truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán Review


4,219 | 0 3,457 chương


Đọc truyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Thiên Đạo Đồ Thư Quán