Chương 23: Cùng ngủ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Thích Cháo Trắng - Diễn đàn

“Cũng được...” Lâm đại phu cũng đồng ý: “Muốn sự trị được bệnh của điện hạ, chính là kỳ dược, há lại dễ dàng có thể có như vậy sao.”

Hắn lại nói: “Ngươi có thể nói lại hình dáng cụ thể cho ta, ta sẽ sai người lưu ý thêm.”

"Được, hai ngày tới ta sẽ sửa sang lại một chút rồ lại đưa cho ngươi.” Điểm này Tiểu Bối không hề phản đối, thật sự có thể tìm được một chút, cũng có thể khiến cho nàng hiểu biết nhiều hơn.

Lâm thái y gật đầu.

Báo cáo lại cho Phàn Trầm Hề, lại bắt mạch thêm lần nữa, Lâm thái y cũng liền cáo lui, Phàn Trầm Hề sai người đem hắn hướng trong phòng ngủ đầu đẩy, lại phát hiện, có một tiểu thái giám, chính nhắm mắt theo đuôi mà đi theo phía sau.

“Không phải làm ngươi cũng trở về nghỉ ngơi sao, còn tại đây làm cái gì?”

Cừu Tiểu Bối cười nịnh tiến lên: “Điện hạ, nô tài không mệt, nếu không, đêm nay làm nô tài cho ngài gác đêm đi?”

To như vậy một cái tẩm điện phân tam gian, gian ngoài trung thính cùng phòng ngủ, mỗi đêm đều sẽ có gác đêm cung nhân, nếu chủ tử không muốn ngủ khi làm người đãi ở bên người, liền sẽ làm cung nhân canh giữ ở phòng ngủ ngoại.

Hiện tại đối Tiểu Bối tới nói, đãi ở Thái Tử tẩm điện là an toàn nhất, sẽ không gặp được thứ không tốt.

“Không cần,” Phàn Trầm Hề chính mình động thủ cởi bỏ quần áo nút thắt, “Bổn cung nơi này không thiếu ngươi một cái, nghe Lâm thái y nói, thai phụ đến nghỉ ngơi nhiều, không được thức đêm, tuy rằng ngươi là dựng phu, nhưng hẳn là không sai biệt lắm.”

Bởi vì đi vào trong phòng ngủ, chỉ có Cừu Tiểu Bối cùng Lý công công, nhắc tới có thai việc này liền không có cất giấu.

“Nô tài thân thể rất tuyệt, thủ cái đêm không thành vấn đề.” Vì thế, Cừu Tiểu Bối vén tay áo, cấp Thái Tử điện hạ thể hiện rồi nàng cánh tay thượng nho nhỏ cơ bắp khối.

Phàn Trầm Hề hừ xuy, quả thực không mắt thấy: “Trở về, thiếu ở chỗ này chướng mắt.”

“Điện hạ,” Cừu Tiểu Bối ủy khuất ba ba mà, “Ngài khiến cho nô tài lưu lại sao, chỉ cần ở bên ngoài cấp nô tài lưu cái nho nhỏ vị trí, làm nô tài có thể oa liền hảo, được không?”

Đem cởi áo ngoài đưa cho Lý công công, Phàn Trầm Hề kỳ quái mà ngắm hướng nàng: “Ngươi thành thật nói cho bổn cung, ngươi đang sợ cái gì?”

“Liền, liền ngài uy vũ bất phàm, ở ngài bên người tương đối có cảm giác an toàn sao.”

“Lý công công, đem hắn quăng ra ngoài.” Edit: Thích Cháo Trắng - Diễn đàn

“Đừng, đừng!” Cừu Tiểu Bối duỗi tay ngăn cản làm bộ lại đây Lý công công, ngay sau đó hai tay giao triền khẩn trương mà xoắn, không tốt lắm nói ra, “Kỳ thật, kỳ thật nô tài chính là…… Chính là……”

“Ân?”

Cừu Tiểu Bối tâm một hoành: “Sợ quỷ!”

“Khụ khụ,” Phàn Trầm Hề bị sặc tới rồi, hắn đẩy ra Lý công công phải cho hắn xoa ấn tay, trừng hướng Cừu Tiểu Bối, “Ngươi nói cái gì?”

Cừu Tiểu Bối cào cào lỗ tai: “Liền…… Nô tài mới từ trắc phi nương nương kia ra tới, nương nương sinh thời, nô tài cùng nàng, có một chút mâu thuẫn nhỏ, liền như vậy một chút,” nàng dùng ngón út so ra cái gọi là một chút, ở Phàn Trầm Hề mắt lạnh hạ, ngượng ngùng mà bắt tay thu hồi sau lưng, “Nô tài này không phải sợ nàng tìm tới nô tài sao.”

Lý công công che miệng cười, thanh âm tiêm tế: “Tiểu Bối tử, trên đời này từ đâu ra quỷ a?”

Cúi đầu Tiểu Bối lẩm bẩm một câu “Ai biết được”, lại ngẩng đầu ba ba mà nhìn Phàn Trầm Hề: “Điện hạ, nô tài, nô tài trời sinh nhát gan, liền sợ kia ngoạn ý, điện hạ nãi chân long thiên tử, tà ám không dám tới gần ngài, ngài tẩm điện an toàn nhất, khiến cho nô tài cho ngài thủ đi?”

Phàn Trầm Hề cười mắng: “Ngươi nhát gan? Phỏng chừng dưới bầu trời này liền không có can đảm đại.” Ngay sau đó, hắn đem mặt kéo xuống dưới, “Chân long thiên tử nói như vậy, không được lại nói.”

Edit: Thích Cháo Trắng - Diễn đàn Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Review Chương 23: Cùng ngủ - Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Review truyện Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Truyện Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Review


697 | 22 36 chương


Đọc truyện Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi