Truyện Sắc

Sắc

Truyện sắc full hay mới nhất Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.
Hồng Loan Tâm Nhi
Ngôn Tình
309 Chương
Phi Yến Nhược Thiên
Ngôn Tình
106 Chương
Y Lạc Thành Hỏa
Cổ Đại
317 Chương

BXH Sắc

1
Truyện Bố Y Quan Đạo
Bố Y Quan Đạo
Tịch Mịch Độc Nam Hoa
Quan Trường
2
Truyện Cảnh Lộ Quan Đồ
Cảnh Lộ Quan Đồ
Thần Đăng
Dị Năng
3
Truyện Sỹ Đồ Phong Lưu
Sỹ Đồ Phong Lưu
Đoạn Nhận Thiên Nhai
Quan Trường
9
Truyện Nhập Mị
Nhập Mị
Trong Xác Có Thịt
Đam Mỹ
10
Truyện Trộm Một Ngôi Sao
Trộm Một Ngôi Sao
Thiết Mã Đương Lang
Sủng