Quan Trường


Là truyện kể về những khía cạnh cũng như quá trình thăng quan tiến chức của nhân vật chính trong chính trường.

FULL

Thanh Quan

Đọc: 15,000 | 1,118 chương

Quan Trường, Đô Thị

FULL

Quyền Tài

Đọc: 12,872 | 2,032 chương

Dị Năng, Quan Trường, Đô Thị

FULL

Quan Thương

Đọc: 14,971 | 449 chương

Quan Trường, Đô Thị

HOTFULL

Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Đọc: 310 | 209 chương

Y Đạo Quan Đồ

Đọc: 965 | 3,132 chương


THỂ LOẠI