Quan Trường


Là truyện kể về những khía cạnh cũng như quá trình thăng quan tiến chức của nhân vật chính trong chính trường.

Quan Bảng

Đọc: 164,753 | 5,776 chương

Dị Năng, Quan Trường, Đô Thị

FULL

HOTFULL

Phù Diêu

Đọc: 22,471 | 830 chương

Quan Trường, Trọng Sinh, Đô Thị

HOTFULL

Quan Khí​

Đọc: 27,433 | 1,741 chương

Dị Năng, Quan Trường, Đô Thị

FULL

Quan Sách

Đọc: 21,128 | 1,316 chương

Quan Trường

Quan Đạo Thiên Kiêu

Đọc: 17,463 | 1,338 chương

Quan Trường

Đỉnh Cao Quyền Lực

Đọc: 19,139 | 720 chương

Quan Trường


Top 10 truyện Quan Trường hay nhất tháng 07/2021THỂ LOẠI