Quân Sự


Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.

Binh Lâm Thiên Hạ

Đọc: 103 | 800 chương

Túng Sủng Kim Bài Yêu Hậu

Đọc: 72 | 244 chương

Uy Chấn Cương Tộc

Đọc: 10 | 84 chương

Thả Thí Thiên Hạ

Đọc: 8 | 57 chương

Hãn Thích

Đọc: 202 | 656 chương

Quân Sự, Lịch Sử

IMI - Tiên Giới Chiến

Đọc: 23 | 199 chương


THỂ LOẠI