Quân Sự


Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.

FULL

Hoàng Tộc

Đọc: 11,709 | 645 chương

Quân Sự, Lịch Sử, Xuyên Không

FULL

Đông Chu Liệt Quốc

Đọc: 13,296 | 108 chương

Quân Sự, Lịch Sử

FULL

FULL

Nhất Phẩm Giang Sơn

Đọc: 10,569 | 407 chương

Quân Sự, Lịch Sử

FULL

Tặc Miêu

Đọc: 11,190 | 53 chương

Quân Sự, Huyền Huyễn

FULL

Ác Hán

Đọc: 8,440 | 456 chương

Quân Sự, Lịch Sử


THỂ LOẠI