Chương 339 : Khó khăn nhất chi án (một) (2 năm trước)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ba tháng trước Bạch Như tại bạch tôm đấu giá tốn hao sáu trăm vạn mua một đôi bình hoa. Đôi này bình hoa phi thường lợi hại, lợi hại ở chỗ nào? Có thể để cho người ta hoa sáu trăm vạn liền đã nói rõ hết thảy.

Bạch Như tại công ty bảo hiểm vì bình hoa mua bảo hiểm năm trăm vạn, nơi này tiểu phổ cập khoa học một chút. Tỉ như ngươi mua sắm ô tô trộm giải nguy, mua 200 ngàn. Nhưng là ngươi ô tô 100 ngàn mua. Một khi ô tô bị trộm, ngươi bảo đảm trán là 100 ngàn, cũng không phải là 200 ngàn.

Tổng kết tới nói, tiền bảo hiểm ngạch không đồng ý vượt qua bị bảo hiểm vật phẩm giá trị. Bạch Như tốn hao sáu trăm vạn mua một đôi bình hoa, như vậy thì đại biểu Bạch Như không thể đối bình hoa mua bảo hiểm vượt qua sáu trăm vạn, cuối cùng Bạch Như mua bảo hiểm trộm giải nguy năm trăm vạn.

Này bình hoa là Bạch Như chuẩn bị xuống tháng đưa cho mình năm mươi lăm phụ thân quà sinh nhật, bình hoa một mực đặt ở Bạch Như đoàn đội phòng công tác trong tủ bảo hiểm.

Bên trên tuần Bạch Như một vị đồng học từ Cao Nham trở về, đồng học là một văn vật, đồ cổ giám định sư. Bạch Như tại phòng công tác chiêu đãi đồng học, cho tới đồ cổ sự tình, xuất ra bình hoa cung cấp đồng học giám thưởng. Đồng học liếc mắt liền nhìn ra đó là cái đồ dỏm.

Trải qua Đông Đường đại học khảo cổ, lịch sử đám giáo sư giám định, xác định bình hoa là công nghệ hiện đại bình hoa, giá trị tại hai ngàn nguyên tả hữu. Bạch Như luật sư tìm được bạch tôm đấu giá, bạch tôm đấu giá là một nhà chính quy phòng đấu giá. Bình hoa đang đấu giá trước tiếp thụ qua nghiệp nội chuyên gia giám định, vì sáu trăm năm trước đồ cổ bình hoa, đấu giá giám định trên sách viết đều là thật.

Cái thứ nhất khả năng, phòng đấu giá bán đồ dỏm.

Cái thứ hai khả năng, bình hoa bị người đánh tráo.

Dưới loại tình huống này, Bạch Như lựa chọn báo cảnh. Cảnh sát tiếp cảnh sau rất đau đầu, Bạch Như bên trong phòng làm việc không có giám sát, chỗ chết người nhất chính là không biết bình hoa là lúc nào bị trộm. Cảnh sát nhân viên kỹ thuật đối két sắt tiến hành kiểm tra, xác nhận không có bạo lực mở ra vết tích.

Két sắt chìa khoá cùng mật mã nắm giữ tại Bạch Như người đại diện, Bạch Như phụ tá riêng cùng Bạch Như ba người trên tay, cảnh sát đối ba người tiến hành toàn diện điều tra cũng không phát hiện bất luận cái gì manh mối. Cảnh sát cuối cùng làm ra kết luận, không có chứng cứ cho thấy bình hoa đã từng bị trộm cướp.

Làm Bạch Như, nếu như phòng đấu giá bán là đồ dỏm, kia phòng đấu giá bồi. Nếu như bị người đánh cắp, công ty bảo hiểm bồi. Tại cảnh sát làm ra kết luận về sau, Bạch Như phát hiện mình vậy mà không cách nào trước bất kỳ ai bắt đền. Bạch Như dưới cơn nóng giận, đem cảnh sát, phòng đấu giá cùng công ty bảo hiểm cùng một chỗ cáo lên tòa án, từ toà án muốn phát quyết đến cùng do ai phụ trách.

Bởi vì cảnh sát không cách nào xác định bình hoa phải chăng bị trộm cướp, công ty bảo hiểm là không bồi thường. Bạch tôm phòng đấu giá lại khẳng định mình bán là đồ thật, thế là tam phương ước định buổi chiều gặp mặt trao đổi việc này.

Hải Dương nói:”Tào Vân, vụ án này tiền không coi là nhiều, năm trăm vạn mà thôi. Nhưng là quan hệ đến công ty bảo hiểm danh dự. Nếu như thua mất kiện cáo, cuối cùng từ công ty bảo hiểm bồi thường, vậy thì đại biểu công ty bảo hiểm một mực quỵt nợ, tại trong vòng luẩn quẩn ảnh hưởng là rất ác liệt. Chúng ta rất nguyện ý cho năm trăm vạn đánh cái sống quảng cáo, nhưng là chúng ta cũng có điều lệ. Cảnh sát cho không ra kết luận, chúng ta liền không thể bồi.”

Tào Vân uống trà, nghĩ một lát:”Liền Bạch Như tới nói, hoặc là phòng đấu giá bồi, hoặc là công ty bảo hiểm bồi. Phòng đấu giá cũng thua không nổi, bán đồ dỏm phòng đấu giá không có khách hàng.”

Hải Dương nói:”Ngoại giới đối công ty bảo hiểm phong bình lưỡng cực hóa, có nói bảo hiểm là trọng yếu, có nói bảo hiểm là lừa gạt tiền. Bạch Như lưu lượng rất đáng sợ, hiện tại đa số fan hâm mộ chỉ trích chúng ta công ty bảo hiểm. Nói chúng ta lấy tiền thời điểm sảng khoái, bồi thường tiền thời điểm nhưng lại nhỏ mọn như vậy.”

Tào Vân phẩm vị một hồi:”Từ bản án xem ra các phương đều tương đối khuynh hướng từ công ty bảo hiểm bồi thường.”

Hải Dương gật đầu:”Không sai, bạch tôm đấu giá danh dự không tệ, mọi người đối với hắn tín nhiệm cảm giác tương đối cao. Đã không phải bạch tôm sai, khẳng định là bị trộm, nên từ công ty bảo hiểm bồi thường. Lại quay lại đến, trộm giải nguy không có cảnh sát kết luận, chúng ta không thể bồi thường.”

Tào Vân nói:”Nếu có pháp viện phán quyết đâu?”

Hải Dương:”Pháp viện phán quyết từ công ty bảo hiểm bồi thường, chúng ta khẳng định phải bồi. Nháo đến toà án bên trên, công ty bảo hiểm mới cho cho bồi thường, loại thuyết pháp này phi thường tổn thương công ty bảo hiểm tín dự. Ban giám đốc quyết định tử khiêng, cái này kiện cáo chúng ta nhất định phải thắng được tới. Nhưng là lại có một cái điều kiện, không thể không lợi cho Bạch Như?”


Tào Vân sững sờ:”Cái gì?” Cái quỷ gì?

Hải Dương nói:”Tại toà án thẩm vấn bên trong ủng hộ vô điều kiện Bạch Như.”

Tào Vân nói:”Bạch Như đảm bảo bất lợi, không cách nào cung cấp bị trộm manh mối, không cách nào cung cấp bị trộm đại khái thời gian, những này cũng không thể chất vấn?”

Hải Dương gật đầu:”Đúng, không thể chất vấn Bạch Như. Bạch Như nói đều là đúng, sai cũng là đúng. Cuối cùng chương trình bên trên công ty bảo hiểm không trách không cho bồi thường, hoặc là không nghĩa vụ đền bù đều có thể.”

Tào Vân:”Quan này tòa đánh như thế nào?” Đclm, muốn thắng, còn không thể chất vấn nguyên cáo. Đó chính là nói chỉ có thể cắn cảnh sát cùng phòng đấu giá rồi?

Hải Dương nói:”Không thể đắc tội Bạch Như, còn muốn biểu hiện ra chúng ta công ty bảo hiểm đối hộ khách nắm giữ hoàn toàn tín nhiệm thái độ, trọng yếu nhất là không thể thua. Không chỉ có là chúng ta công ty bảo hiểm, phòng đấu giá đoán chừng cũng không dám đắc tội Bạch Như.”

Tào Vân:”Bạch Như hai cái quan điểm, một cái quan điểm mình mua đồ dỏm. Một cái quan điểm mình bị trộm. Trước một cái quan điểm chết là phòng đấu giá, sau một cái quan điểm chết công ty bảo hiểm. Các ngươi đều không được tội Bạch Như, ý kia chính là, ta muốn để phòng đấu giá đảm đương trách nhiệm? Thế nhưng là hai người các ngươi người không có trực tiếp quan hệ a.” Tào Vân có chút phát điên, cái này cái quỷ gì?

Hải Dương thở dài:”Chúng ta biết trận này kiện cáo khó khăn, nếu không cũng sẽ không mời Tào lão đệ ngươi ra tay.”

Tào Vân nói:”Hải đổng, liền trước mắt vật liệu nhìn, dễ dàng nhất xuất hiện cục diện là: Không cách nào nhận định phòng đấu giá bán đi có phải hay không đồ dỏm. Không cách nào nhận định bình hoa phải chăng bị trộm cướp. Cuối cùng phòng đấu giá cùng công ty bảo hiểm đều không cần bồi.”

Hải Dương nói:”Không được, nhất định phải bồi, nhưng không thể là công ty bảo hiểm bồi. Bằng không đợi cùng phòng đấu giá cùng công ty bảo hiểm liên hợp lừa gạt hộ khách.”

Tào Vân bắt đầu miệng méo, rất thống khổ cách tự hỏi:”Hải đổng, làm luật sư không thể cam đoan tất thắng.”

Hải Dương chân thành nói:”Nhất định phải thắng.”

Tào Vân nhanh khóc:”Vụ án này ta tiếp không được.”

Hải Dương:”Nhất định phải tiếp, bởi vì ta nhận định ngươi tiếp án tỷ số thắng tối cao.”

Tào Vân:”Hải đổng, ngươi cũng đã nói tỷ số thắng.”

Hải Dương:”Vâng, ta xác thực không nói đạo lý. Tào Vân nếu như ngươi một lời đáp ứng ta ngược lại sẽ chột dạ. Nói thật, nếu như cuối cùng quyết định công ty bảo hiểm bồi thường, đối với chúng ta đả kích sẽ phi thường lớn. 20% người có được 80% tiêu phí năng lực, 20% người là chúng ta tích cực tranh thủ hộ khách. Bạch Như không chỉ có là 20%, mà lại là 2%. Cái này đơn thua, cùng cấp chúng ta bị mất một cái đại thị trường. Bạch Như ngoại trừ bình hoa bảo hiểm bên ngoài, nàng tại công ty của chúng ta hàng năm tốn hao bảo đảm kim liền vượt qua bốn trăm vạn. Nàng là một cái khách hàng lớn, nàng cũng đại biểu 2% bộ phận này hộ khách. Thực sự không được, thua liền thua đi, chúng ta còn có thể sau đó lại xin lỗi bổ cứu, Bạch Như cũng là giảng đạo lý người. Nguyên tắc thứ nhất: Tuyệt đối không thể đắc tội Bạch Như.”

Hải Dương:”Tào lão đệ, quan này tòa thua, công ty của chúng ta bị tổn thất, tổn thất của ngươi cũng không nhỏ. Ta tin tưởng ngươi sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng vô luận như thế nào không thể trái với nguyên tắc thứ nhất.”

Hải Dương đều nói đến phân thượng này, Tào Vân chỉ có thể vô lực cười cười:”Vụ án này cũng thật có ý tứ, đối thủ của ta là ai?”


Hải Dương nói:”Nam Cung Đằng Phi.”

“Ồ? Rốt cục muốn cùng hắn giao phong.” Tào Vân hỏi đối thủ khẳng định không phải Bạch Như luật sư, mà là phòng đấu giá luật sư. Tào Vân nhận biết Nam Cung Đằng Phi lâu như vậy, không tính hết sức quen thuộc, không tính là bằng hữu. Trước mắt hai người còn không có chính thức giao thủ ghi chép. Tào Vân hỏi:”Ba giờ chiều, tam phương cuộc hội đàm?”

Hải Dương:”Có thể không lên đình đem sự tình giải quyết đương nhiên là tốt nhất rồi.”

Tào Vân nói:”Hải đổng, xét thấy bản án độ khó, ta thu...”

Hải Dương duỗi ra một bàn tay:”Năm trăm vạn, ban giám đốc cho chỉ tiêu, ta một phần không cắt xén, toàn bộ cho ngươi.”

Vãi lúa, áp lực này để Tào Vân có chút khó mà thở. Kiện cáo thua cố nhiên một phân tiền không cầm, nhưng là người ta như thế nện tiền, không chỉ có là công ty bảo hiểm tín nhiệm, còn có Hải Dương tín nhiệm. Cái này một thua, thật vất vả hỗn đến thượng lưu xã hội nghiệp vụ mình, lại phải làm lại từ đầu. Coi như thua, cũng nhất định phải thua xinh đẹp.

Ta đi, không thể thua, nhất định phải thắng.

Nam Cung Đằng Phi khó đối phó, vậy cũng chỉ có thể tìm cảnh sát hạ đao.

...

Cùng Hải Dương cáo từ sau Tào Vân ngồi thang máy đến dưới đất bãi đỗ xe. Lên xe, phát động ô tô, mở điều hòa, không có lái xe. Tào Vân gọi điện thoại:”Vân Ẩn, có cái chuyện rất trọng yếu cần trợ giúp của ngươi.”

“Nói đi.” Vân Ẩn rất thẳng thắn nói.

Tào Vân nói:”Bạch tôm đấu giá năm năm qua bán không Thiếu Đông tây, ta hi vọng ngươi có thể thông qua phú nhị đại thân phận đi tìm những vật này, nghĩ biện pháp tìm ra một hai kiện đồ dỏm ra.”

Vân Ẩn nói:”Bạch tôm làm sao có thể bán đồ dỏm? Người ta bán mỗi một kiện đồ cổ đều từ ít nhất ba tên chuyên gia giám định qua. Là chuyên gia không phải chuyên gia, đều là đồ cổ giới cấp bậc đại sư nhân vật.”

Tào Vân:”Cho nên cho ngươi đi tìm.”

Vân Ẩn suy nghĩ một hồi:”Ngươi ý tứ không phải là để cho ta đi sáng tạo a?” Sáng tạo một cái đồ dỏm?

Tào Vân nói:”Sáng tạo cái đầu của ngươi, tìm, tận khả năng tìm. Bạch tôm trang web bên trên có nhiều lần bán đấu giá ghi chép, ngươi tìm bằng hữu giải, nhìn những vật này đều là ai mua. Lại tìm chuyên gia giám định...”

Vân Ẩn:”Ta chính là chuyên gia.”

Tào Vân:”Ngươi?”

Vân Ẩn nói:”Ta có văn vật nhân viên tư cách hành nghề chứng.”


Tào Vân hỏi:”Rất lợi hại phải không?”

Vân Ẩn nói:”Cấp độ nhập môn. Ta lúc đầu muốn thi văn vật giám định định giá sư, nhưng là lão sư là nam, ta liền không có báo.”

Tào Vân:”Ngươi được không?”

Vân Ẩn:”Khẳng định không được, cái này giấy chứng nhận ta bình thường đều là thông qua gian lận cầm tới. Quỷ mới sẽ đi đọc sách. Nhưng là ta có chứng a!”

Tào Vân dở khóc dở cười:”Ca, nhờ ngươi, chuyện này rất trọng yếu. OK?”

Vân Ẩn nói:”Biết rồi, bao trên người ta. Chỉ cần bạch tôm bán qua đồ dỏm, ta nhất định cho ngươi tìm ra.”

Tào Vân cúp điện thoại, liên hệ Ngụy Quân:”Ngụy Quân, ta cần nước Đức sản xuất K137 hình két sắt toàn bộ tư liệu. Trên internet khẳng định không có, có cũng không toàn diện. Có hay không biện pháp thông qua lừa gạt phương thức, từ xưởng hoặc là đại diện thương bên kia cầm tư liệu?”

Ngụy Quân:”Giao cho ta, cần một quãng thời gian.”

Tào Vân:”Không nóng nảy, tạ ơn.”

Tào Vân cúp điện thoại, liên hệ Lục Nhất Hàng:”Bận bịu sao? Ta cần trợ giúp... Ta cần bạch tôm phòng đấu giá chương trình. Mua sắm, giám định, mở giám định sách, đấu giá đám quá trình... Tạ ơn.”

Bệnh tâm thần a! Mình vậy mà đi xé bạch tôm đấu giá? Phòng đấu giá cùng công ty bảo hiểm có cẩu thí Logic quan hệ. Lần thứ nhất đánh như thế trái với Logic kiện cáo. Tào Vân mỗi lần tiếp trước án, đều có một ít ý nghĩ, hoặc là một chút điểm vào cấu tứ. Bản án đến hiện tại, Tào Vân còn không biết mình hẳn là làm sao vào tay.

Tào Vân đi nhà khách mở gian phòng, tại khách phòng ăn cơm trưa, chỉnh lý vật liệu, lấy ứng phó buổi chiều tam phương hội đàm.

...

Tam phương hội đàm vì cảnh sát, bạch tôm đấu giá cùng tôm tôm bảo hiểm ba cái bị cáo đơn vị. Cảnh sát không có thuê luật sư, điều động hai tên thám viên tham gia hội đàm, nhưng là trong đó một vị thám viên có luật sư chứng.

Không sai, cảnh sát đại biểu là Sanni. Điều tra phòng ba phụ trách trộm đoạt vụ án, toàn ba khóa chỉ có một bản luật sư chứng.

Tào Vân đẩy cửa vào xem thấy ý dào dạt Sanni, có một loại đem hắn từ hai mươi lâu ném xuống xúc động.

Sanni:”Người đều đến đông đủ, nói một chút... Nhìn cái gì vậy? Ngồi.”

Ta đi! Thật là phách lối, được không thoải mái.


Cùng đi Sanni chính là một vị thực tập muội tử, xuyên phi thường chỉnh tề chế phục, thẳng đứng ở Sanni bên người, rất uy vũ.

Tào Vân: Muội tử, hắn tư lịch chưa hẳn cao hơn ngươi, không muốn chim hắn.

Muội tử: Hắn thực lực cao hơn ta.

Sanni:”Tình huống ta bên này nói một chút, chúng ta tìm không thấy bị trộm vết tích, cơ bản xác định Bạch Như là báo giả cảnh. Ta bên này đang suy nghĩ có phải hay không muốn bắt Bạch Như. Toà án thẩm vấn kết quả hết thảy ba loại. Loại thứ nhất, quan toà quyết định bạch tôm đấu giá bán là đồ dỏm, bạch tôm bồi thường. Loại thứ hai, quan toà quyết định bình hoa bị trộm, ta liền sẽ đem quan toà cáo lên tòa án, cáo hắn không làm tròn trách nhiệm. Loại thứ ba, quan toà quyết định cảnh sát không làm tròn trách nhiệm, cảnh sát xác thực chứng không có manh mối cho thấy Bạch Như bị trộm, chúng ta liền sẽ bắt Bạch Như, cáo nàng ảnh hưởng công vụ. Tình huống chính là như vậy, cho nên bạch tôm ngươi dứt khoát thừa nhận mình bán đồ dỏm là được rồi, sự tình cứ như vậy kết thúc.”

Sanni đổi tên là phách lối, trên người có chứng, eo bên trong có súng, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn.

Nam Cung Đằng Phi chậm rãi nói:”Ta bên này cũng nói tình hình bên dưới huống, loại tình huống thứ nhất quan toà quyết định bạch tôm đấu giá vì đồ dỏm, ta liền cáo quan toà vu hãm. Loại tình huống thứ hai quan toà quyết định bị trộm, cái này phù hợp tình lý một loại phán quyết, ta giơ hai tay tán thành. Loai tình huống thứ ba, yêu cầu cảnh Phương Trọng mới điều tra bản án, ta sẽ tìm truyền thông tuyên truyền hạ cảnh sát vô năng, đồng thời mời truyền thông giám sát cảnh sát điều tra tiến trình.”

Tào Vân nói:”Nam Cung, chúng ta hợp tác đem cảnh sát làm chết đi.”

Nam Cung Đằng Phi:”Có thể cân nhắc.”

Sanni vội nói:”Không muốn nói đùa, các ngươi cái này gọi xuyên mưu. Lại nói cảnh sát chúng ta nhiều nhất vác một cái vô năng xưng hào, chúng ta sẽ không đắc tội Bạch Như khách hàng lớn. Bạch Như một phân tiền không có cầm tới, bị người đương đồ đần đồng dạng đùa nghịch, ta lại châm ngòi ly gián một chút, các ngươi khẳng định đều không có quả ngon để ăn.” Sanni thật đúng là sợ, hai nhà này bị cáo chết cắn cảnh sát, vốn là trung lập cảnh sát liền sẽ phi thường khó chịu. Nếu như bọn hắn chứng minh cảnh sát không có hết sức điều tra, nhẹ tới nói thất trách, làm lại nói là không làm tròn trách nhiệm.

Sanni nói:”Mọi người hiện tại cũng rất xấu hổ, tiền khẳng định phải bồi. Là bạch tôm vẫn là tôm tôm ra, cái này nhìn bản lãnh của các ngươi.” Họa thủy đông dẫn.

Nam Cung Đằng Phi nói:”Nếu không tôm tôm đem sự tình nhận? Dù sao công ty bảo hiểm không thiếu năm trăm vạn.”

Tào Vân nói:”Trò chơi có cơ bản quy tắc, bình hoa không có bị trộm ngược lại muốn công ty bảo hiểm bồi, không thể nào nói nổi a?”

Sanni nói:”Ta ủng hộ Tào Vân, căn bản không có trộm cướp án.”

Nam Cung Đằng Phi:”Cảnh sát kết luận không có phủ nhận tồn tại trộm cướp khả năng, ta đề nghị từ điều tra phòng một tham gia điều tra. Phòng ba kỹ thuật không được.”

Sanni:”Phòng ba hiện tại treo lên đánh phòng một biết không? Lí Mặc tính toán cái chim trứng. Có thể a, các ngươi có thể hợp tác để chúng ta phòng ba cõng nồi. Hạ toà án, ta trước hết đem ba tên người hiềm nghi cho chụp. Bóng dáng không tầm thường, Đông Phương ở trước mặt ta cũng chính là trái trứng.” Một chứng nơi tay, thiên hạ ta có.

Toà án cho rằng cảnh sát điều tra cường độ không đủ? Hết thảy liền ba tên người hiềm nghi, Bạch Như, Bạch Như người đại diện, Bạch Như phụ tá riêng, ta đem ba người này bắt ra toà, để bọn hắn thoải mái 48 giờ. Ta chiếu chương làm việc, ta không có vấn đề. Ra toà thời điểm, ta tự nhiên sẽ đem bạch tôm cùng tôm tôm kéo tới đệm lưng.

Cùng ta đấu? Trời đất bao la ta lớn nhất!

PS: Mời có kinh tế năng lực, lại ưu thích quyển sách độc giả đặt mua chính bản. Bởi vì thịt heo trướng bay...

Hắc ám lưu, main kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, NVP IQ cao bố cục vạn cổ! Thời Không Hỗn Loạn
Phúc Thủ

Phúc Thủ Chương 339 : Khó khăn nhất chi án (một) (2 năm trước)

Review Chương 339 : Khó khăn nhất chi án (một) (2 năm trước) - Phúc Thủ

Đọc ngay Chương 339 : Khó khăn nhất chi án (một) (2 năm trước) truyện Phúc Thủ

Review truyện Phúc Thủ

Truyện Phúc Thủ Review


327 | 1 0 chương


Đọc truyện Phúc Thủ

Phúc Thủ