Nữ Cường


Truyện nữ cường là thể loại truyện có những nhân vật nữ sở hữu tính cánh mạnh mẽ (có khi hơn cả đàn ông).

TÔI ĐẸP QUÁ ĐI MẤT

Đọc: 41 | 50 chương

Sư Huynh, Rất Vô Lương

Đọc: 93 | 454 chương

Trâm 4: Chim Liền Cánh

Đọc: 5 | 55 chương


THỂ LOẠI