Chương 42

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Điện thoại chờ một hồi dài mới có người nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng của quản lý ác ma hết sức sắc bén:


- Cô còn nhớ tới tôi à?- Chị...

- Chị? Ai là chị của cô? Tôi báo trước với cô, những ngày cô nghỉ đều hỏng hết hợp đồng lớn rồi. Cô chuẩn bị mang thủ cấp tới đây trình diện ban giám đốc đi!

Lam Uyên ú ớ chưa kịp giải thích thì điện thoại đã cúp mất rồi. Cô nhìn lại lịch sử cuộc gọi, vỏn vẹn hết 13 giây. Phen này cô chết chắc rồi...
Nhân Duyên Của Chúng Ta

Nhân Duyên Của Chúng Ta Chương 42

Review Chương 42 - Nhân Duyên Của Chúng Ta

Đọc ngay Chương 42 truyện Nhân Duyên Của Chúng Ta

Review truyện Nhân Duyên Của Chúng Ta

Truyện Nhân Duyên Của Chúng Ta Review


11,856 | 32 302 chương


Đọc truyện Nhân Duyên Của Chúng Ta

Nhân Duyên Của Chúng Ta