Truyện Mạt Thế

Mạt Thế

Là truyện có bối cảnh tận thế, thế giới bị sụp đổ và diệt vong vì những thảm họa.
Abasuto Ichi - アバスト一
Đông Phương
40 Chương
Vi Phong Kỷ Hứa
Mạt Thế
43 Chương
Kiếm Thần Bất Khả Chiến Bại
Dị Năng
250 Chương
Bạch Tiểu Minh
Tiên Hiệp
59 Chương
Tiền Phương Hữu Cá Quỷ
Ngôn Tình
78 Chương
Nắm Thật Chặt Quy Về Tương Lai Tươi Sáng
Dị Năng
78 Chương