Lịch Sử


Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật.

Hoàng Ngư Huệ

Đọc: 153 | 73 chương

Lịch Sử, Bách Hợp

Bất Nhượng Giang Sơn

Đọc: 363 | 546 chương

Lịch Sử

Thuận Minh

Đọc: 11,206 | 538 chương

Lịch Sử

Công Tử Hung Mãnh

Đọc: 2,404 | 919 chương

Lịch Sử

Đại Đường Nghịch Tử

Đọc: 15,389 | 1,405 chương

Lịch Sử

Đại Đường Rể Khờ

Đọc: 24,926 | 694 chương

Lịch Sử

Cẩm Y

Đọc: 3,029 | 275 chương

Lịch Sử


Top 10 truyện Lịch Sử hay nhất tháng 10/2021THỂ LOẠI