Lịch Sử


Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật.

FULL

Đại Đường Nghịch Tử

Đọc: 4,325 | 1,247 chương

Lịch Sử

Đế Quốc Bại Gia Tử

Đọc: 1,045 | 377 chương

Lịch Sử

Cẩm Y

Đọc: 849 | 212 chương

Lịch Sử

Trẫm

Đọc: 191 | 69 chương

Lịch Sử

Đại Đường Rể Khờ

Đọc: 8,065 | 639 chương

Lịch Sử

Người Ở Rể (Chuế Tế)

Đọc: 10,965 | 1,072 chương

Lịch Sử


Top 10 truyện Lịch Sử hay nhất tháng 07/2021THỂ LOẠI