Hệ Thống


Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệ

HOTFULL

Thần Y Thánh Thủ

Đọc: 15,143 | 1,030 chương

Hệ Thống, Dị Năng, Đô Thị

FULL

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Đọc: 265 | 787 chương

Hệ Thống Nữ Phụ

Đọc: 30 | 135 chương

Truyện hệ Thống Sắc truyenfull

,

List truyện hệ thống công lược

,

truyện xuyên không hệ thống hoàn

,

Truyện hệ thống Công Lược

,

Mau xuyên hệ thống cao H truyenfull

,

Top truyện hệ thống Đô thị

,

Truyện xuyên không đọc nhiều nhất

,

Truyện hệ thống là gì

,

THỂ LOẠI