Hệ Thống


Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệ

Top 10 truyện Hệ Thống hay nhất tháng 05/2021THỂ LOẠI