Truyện Hệ Thống

Hệ Thống

Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệ
Nhất Niệm
Ngôn Tình
179 Chương
Trường Sinh Thiên Diệp
Ngôn Tình
66 Chương