Đông Phương


Là những truyện có nội dung xảy ra ở các nước phương Đông.

FULL

Phục Ma Trọng Sinh Ký

Đọc: 5 | 87 chương

Ung Châu Tàng Cốc

Đọc: 2 | 15 chương

Liêu Trai Chí Dị

Đọc: 16 | 145 chương

Tại Hạ Là Hệ Thống

Đọc: 40 | 344 chương

Đàn Hương Hình

Đọc: 4 | 47 chương


THỂ LOẠI