Đông Phương


Là những truyện có nội dung xảy ra ở các nước phương Đông.

FULL

Bạch Dạ Hành

Đọc: 13,902 | 13 chương

Đông Phương, Trinh Thám

FULL

Tiếng Người

Đọc: 9,997 | 46 chương

Đông Phương, Đô Thị

FULL

Phế Đô

Đọc: 6,840 | 108 chương

Đông Phương, Ngôn Tình, Đô Thị

FULL

HOTFULL

Trạch Thiên Ký

Đọc: 15,348 | 1,238 chương

Đông Phương, Huyền Huyễn


THỂ LOẠI