Dị Năng


Truyện dị năng là thể loại thường có những nhân vật sở hữu các năng lực siêu nhiên đặc biệt mà người thường không thể nào có được.

Tầm Bảo Toàn Thế Giới

Đọc: 148 | 2,834 chương

Dị Năng

Quan Bảng

Đọc: 26,717 | 4,209 chương

Dị Năng, Quan Trường, Đô Thị

Top 10 truyện Dị Năng hay nhất tháng 04/2021THỂ LOẠI