Dị Giới


Trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống.

Nương Tử Xin Dừng Tay

Đọc: 19 | 135 chương

Vong Linh Ma Pháp Sư

Đọc: 4 | 34 chương

Cực Võ

Đọc: 198 | 995 chương

Tai Tinh Vương

Đọc: 1 | 2 chương

Sword Art Online

Đọc: 10 | 96 chương

Yêu Long Cổ Đế

Đọc: 15 | 80 chương

Quỷ Bí Chi Chủ

Đọc: 47 | 440 chương

Nữ Tướng Trọng Kĩ Nam

Đọc: 4 | 49 chương

Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Đọc: 276 | 552 chương

Tình Duyên Đạo

Đọc: 9 | 79 chương

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Đọc: 219 | 840 chương

Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Đọc: 262 | 787 chương


THỂ LOẠI