Đam Mỹ


Truyện tình cảm giữa nam và nam.

FULL

Thế Thân Tình Lang

Đọc: 8,162 | 11 chương

Đam Mỹ, Ngược

FULL

FULL

Mèo Tinh Nhà Ta

Đọc: 13,951 | 60 chương

Đam Mỹ

FULL

FULL

Tình Phi Đắc Dĩ

Đọc: 6,768 | 110 chương

Đam Mỹ

FULL

Thiên Hàng Yêu Nghiệt

Đọc: 5,802 | 58 chương

Đam Mỹ

FULL

10 Tuổi VS 17 Tuổi

Đọc: 8,941 | 11 chương

Đam Mỹ

FULL

Thượng Hải Thượng Hải

Đọc: 14,456 | 7 chương

Đam Mỹ

FULL

FULL

Hey! What Do You Mean?

Đọc: 6,286 | 12 chương

Truyện Teen, Đam Mỹ

FULL

Ta Nghe Thấy

Đọc: 14,762 | 41 chương

Cổ Đại, Đam Mỹ

HOTFULL

FULL

FULL

Tư Nhân Hoa Viên

Đọc: 9,932 | 10 chương

Đam Mỹ, Đô Thị


THỂ LOẠI