Đam Mỹ


Truyện tình cảm giữa nam và nam.

FULL

Lăng Hề

Đọc: 8,231 | 25 chương

Đam Mỹ, Xuyên Không

FULL

Vũ Tập Ân

Đọc: 10,969 | 49 chương

Đam Mỹ, Xuyên Không, Cung Đấu

FULL

Thác Dục

Đọc: 11,830 | 10 chương

Đam Mỹ, Xuyên Không, Ngược

FULL


THỂ LOẠI