Chương 11: Tu Tiên Giới (hạ)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Và hiển nhiên, để tăng tốc độ tu luyện thì cần nhiều linh thạch mà muốn có linh thạch thì phải mưu sinh thôi:

Trong đó giàu có nhất đó là Đan Dược Sư chuyên luyện chế đan dược phụ vụ nhu cầu tiêu dùng của các loại tu sĩ.

Nhưng nói đến tầm quan trọng thì phải nói tới Luyện Khí Sư là những người chuyên chế tạo Bảo khí* trong đó bảo khí gồm có 5 cấp mỗi cấp và lấy Khí văn khắc trên Bảo khí để phân làm (hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, Tuyệt phẩm):

(bảo khí ở đây và vũ khí như kiếm, đao, thương…)

Nhân cấp Bảo khí: ( 1 Khí văn là hạ, 5 Khí văn là trung, 10 Khí văn là thượng, 15 Khí văn là tuyệt)

Hoàng cấp Bảo khí ( 20 Khí văn là hạ, 25 Khí văn là trung, 30 Khí văn là thượng, 35 Khí văn là tuyệt)

Huyền cấp Bảo khí (40 Khí văn là hạ, 45 Khí văn là trung, 50 Khí văn là thượng, 55 Khí văn là tuyệt)

Địa cấp Bảo khí( 60 Khí văn là hạ,70 Khí văn là trung, 80 khí văn là thượng, 95 Khí văn là tuyệt)

Thiên cấp bảo khí( 100 Khí văn là hạ, 120 Khí văn là trung, 130 Khí văn là thượng, 150 Khí văn là tuyệt)

Ngoài ra còn có một vài chức nghiệp khác như:

Ngự thú sư chuyên buôn bán và lừa lọc yêu thú để đem bán hay trao đổi, làm tọa kỵ hoặc chiến thú

Trận pháp sư là những tu sĩ mà chuyên nghiên cứu các loại pháp trận và phương thức chiến đấu cũng dùng luôn trận pháp

Phù sư chuyên vẽ bùa và dùng bùa làm vũ khí luôn.

Nông Dược Phu chuyên gia chăm bón linh dược, các loại thực vật để cung cấp tài nguyên cho các Đan dược sư. Và Linh Thực Phu cũng là thành phần không thể thiếu trong các tông môn.

Và về phần các tông môn bang phái:

Môn phái, bang, thế gia cỡ nhỏ: thì thường có sức tấn công cao nhất là Tông Sư Cảnh.

Có khi một số bang, thế gia chỉ có Tiên Thiên cảnh là sức tấn công cao nhất.

Môn phái, bang, thế gia cỡ trung thì thường có các cao thủ Tổ Sư tọa trấn

Còn về các môn phái lớn thì có tồn tại cấp bậc Quân Giả, Tướng Giả, Vương Giả cảnh trấn giữ

Cao hơn nữa là các thế lực siêu cấp thì do các bậc Thánh Giả Cảnh, Đế Giả Cảnh tiền bối tọa trấn.

Bên cạnh đó: Công Pháp, Đan Dược, Linh Dược đều được chia làm Nhân => hoàng => huyền => địa => thiên cấp

Trong đó Yêu Thú sau khi đã được khai Linh cũng có thể tu tiên như tu sĩ các ngươi:

Yêu Thú, linh dược Hậu Thiên( cũng có 10 tầng như tu sĩ) => Tiên Thiên => Hóa Hình => Yêu Sư => Yêu Quân => Yêu Tướng => Yêu Vương => Yêu Thánh => Yêu Đế.

……….

Khác biệt nhất phải nói tới công pháp: ở đây công được chia theo Nhân cấp, Hoàng cấp, Huyền cấp, Địa Cấp, Thiên Cấp.

Mỗi cấp đều chia làm ( Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm) trong đó nhân cấp là yếu nhất rồi đến hoàng đến huyền đến địa và mạnh và hiếm nhất là thiên cấp.

Ngoài ra công pháp cũng có hai loại:

Loại thứ nhất: là những công pháp chủ tu để tăng cường lượng linh khí tồn tại và sinh ra trong cơ thể của ngươi. Mỗi công pháp hầu hết đều có một thiên phú riêng biệt của nó, tuy nhiên cũng có công pháp chả có cái thiên phú nào

+Loại Thứ hai là những công pháp dạng các võ kỹ như quyền quyết, kiếm quyết, Thương quyết, bộ pháp, các thuật pháp,….

Ví dụ như: cuốn Hoàng cấp kiếm kỹ, “Liệt Hỏa Quyền”, “Phá Ngọc Quyển” kia được xem như là loại thứ hai.

Thực Dương Công là loại thứ nhất, có thiên phú ngưng kết các đóm lửa nhỏ trên lòng bàn tay Tần Túc.

Chánh Tà Lưỡng Đạo

Review Chương 11: Tu Tiên Giới (hạ) - Chánh Tà Lưỡng Đạo

Review truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo Review


80 | 0 85 chương


Đọc truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chánh Tà Lưỡng Đạo