Chương 10: Tu Tiên Giới (thượng)

  • Màu nền
   Cỡ chữ
   Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thứ nhất là về hệ thống cấp bậc tu tiên:

 • Hậu Thiên Cảnh (thay cho Định Khí): gồm thập tầng, Đây là Tầng thấp nhất và cũng là thành phần đông, to lớn nhất trong tu tiên giới. Tuổi thọ tầm 100.

 • Tiên Thiên Cảnh (Thay cho Khai Môn): Cũng gồm Thập tầng, là giai đoạn cảm nhận sự lột xác to lớn nhất, ngự khí chân không, hay bằng phi kiếm…. tuổi thọ tựu 200.

 • Tông Sư Cảnh (Thay cho Địa Phủ): cảnh giới mà võ giả có thể bắt đầu tìm hiểu và ngưng tụ Võ Hồn. Thọ Nguyên khoảng 300 tuổi. Được chia làm ba tiểu cấp bậc gồm: Thượng Hồn Vị, Trung Hồn Vị, và Hạ Hồn Vị.

Thượng Hồn Vị là ngưng tụ phần đầu, đại não của võ hồn.

Trung Hồn vị là ngưng kết phần thân của võ hồn.

Hạ Hồn Vị là hội tụ phần còn lại của võ hồn.

 • Tổ Sư Cảnh (Thay cho Thiên Phủ): là giai đoạn đem Võ Hồn dung nhập vào cơ thể, như một tấm áo giáp khoác lên người vậy. Thọ nguyên tăng trưởng đến 600.

Giai đoạn này cũng gồm ba tiểu cấp bậc:

Thượng Nhập Hồn, Trung Nhập Hồn và Hạ Nhập Hồn.

Sau đó là : Quân Giả Cảnh -> Tướng Giả Cảnh -> Vương Giả Cảnh -> Thánh Giả Cảnh -> Đế Giả Cảnh.

Thứ hai, cái này mình có một chút bổ sung.

Linh Căn và Huyết Mạch và Thể Chất: đây là 3 loại điều kiện để ngươi có thể tu tiên:

Trước hết là về Linh căn: được chia làm các loại hệ: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Băng, Lôi, Phong, Ám, Sa, Độc, vân vụ, tinh thần…

Đơn cử như hắn là người là có: Hỏa hệ Linh căn

Bên cạnh đó ngoài linh căn ra thì còn có các loại Huyết Mạch hay chúng ta thường gọi là Huyết Mạch Giả ví dụ như: Mộc Hóa Huyết mạch, Diệu Âm Huyết Mạch, Thiết Hầu Huyết Mạch, Thạch Hóa Huyết mạch, Tinh Thần Huyết Mạch,….

Ngoài ra còn có các loại thể chất như: Hậu Thổ Chi Thể, Lao cốt chi thể, Phong bằng chi thể, Vân Vũ chi thể ( loại thể chất có hệ thổ và thủy)……

Thật ra thì vào thời đại của Lão Phu Tu sĩ có Ngụy Linh căn đều toàn là phàm nhân cả. Đa số họ chỉ dựa vào một bí thuật cổ để tự mình tạo hinh thành linh căn để đươc try cầu con đường Trường sinh bất tử.

Tuy nhiên, nếu linh căn bình thường có tốc độ hấp thu linh khí 100% thì ngụy linh căn tu sĩ chỉ có thể hấp thu được 80%.

Tuy nhiên, trong mỗi loại linh căn, thể chất, huyết mạch còn được đánh giá theo Độ Thuần Khiết: gồm thượng cấp, trung cấp và hạ cấp.

Tiếp đến là chúng ta nói về chức nghiệp:

Trong giới tu tiên, linh thạch có thể giúp tu sĩ hấp thụ linh khí vì thế nên nó cũng được lấy làm giá trị để lưu thông, trao đổi.

Linh thạch được chia làm: hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch và hơn thế nữa là cực phẩm linh thạch.

Tỉ lệ quy đổi như sau:

1 viên trung phẩm = 10 viên hạ phẩm

1 viên thượng phẩm = 100 viên trung phẩm và = 1000 viên hạ phẩm.

Trên đó còn có Cực phẩm linh thạch nữa.

Chánh Tà Lưỡng Đạo

Review Chương 10: Tu Tiên Giới (thượng) - Chánh Tà Lưỡng Đạo

Review truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo Review


67 | 0 85 chương


Đọc truyện Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chánh Tà Lưỡng Đạo